Γνωστοποίηση μεταβολής εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΙΑΣ” επί της οδού Ευεργέτου Γιαβάση 13Α στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με αριθμό 1258367 (ver.1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 68,33 KB06/09/22 11:19:06