Γνωστοποίηση μεταβολής εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: "Ε ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Θ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ BEAUTYFULL ΟΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ " επί της οδού ΔΕΡΚΩΝ 26 . στο Δήμο Νέας Ιωνίας με αριθμό 1221503 (ver.1)


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 78,67 KB13/10/22 08:34:42