Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “GREEN PIXEL PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” επί της οδού Βιλτανιώτη 36 στο Δήμο Κηφισιάς με αριθμό 1302227 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,56 KB23/06/23 12:38:20