Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “THE FOOD LAB AE” επί της οδού Βιλτανιώτη 34Α στο Δήμο Κηφισιάς με αριθμό 1251375 (ver.1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 87,99 KB11/07/22 10:35:30