Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 132 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1221461 (ver. 3).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 96,34 KB10/07/23 10:01:07