Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Κ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ” επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 34 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1184842 (ver. 3).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,32 KB14/08/23 08:09:12