Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΚΩΝΣΤ ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ” επί της οδού Ευεργέτου Γιαβάση στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με αριθμό 1310634 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 87,54 KB31/08/23 12:09:10