Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “HELLAS DUST CONTROL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ” επί της οδού Δερβενίων 35 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1092118 (ver. 2).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 96,68 KB14/09/23 09:48:46