Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΕΛΕΜΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Σωρού 18 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1096062 (ver. 2).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 97,25 KB06/12/23 10:11:36