Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΓΑΛΙΩΤΟΥ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” επί της οδού Ευαγγελικής Σχολής 4 στο Δήμο Νέας Ιωνίας με αριθμό 1245293 (ver.1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,57 KB25/07/22 09:41:03