Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “ΒΙΟ ΥΓΕΙΑ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ” επί της οδού Κρήτης 8 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1242409 (ver. 3).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 82,65 KB25/01/24 09:05:59