Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” επί της οδού Χλόης 79 & Ερμού 2 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1231684 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 96,25 KB12/02/24 11:23:40