Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “EUROFINS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Ναυπλίου 29 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1149116 (ver.). 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 91,54 KB11/03/24 08:20:51