Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 45 στο Δήμο Πεντέλης με αριθμό 1255435 (ver.2).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,43 KB01/08/22 12:23:51