Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής δραστηριότητας του τομέα τροφίμων και ποτών του φορέα με την επωνυμία “ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” επί της οδού Αγίας Τριάδος 18 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με αριθμό 1073954 (ver.2).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 59,32 KB12/09/22 10:11:56