Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “A S A POWER E E” επί της οδού Θάλειας 1 στο Δήμο Κηφισιάς με αριθμό 1244699 (ver.2).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,52 KB12/09/22 10:17:22