Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα 
με την επωνυμία: "Ε ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Θ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ BEAUTYFULL ΟΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"  
επί της οδού ΔΕΡΚΩΝ 26 στο Δήμο Νέας Ιωνίας με αριθμό 1221518 (ver.1).


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 95,93 KB13/10/22 09:03:59