Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα 
με την επωνυμία: "ΒΕΝΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  
επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου 70Α στο Δήμο Χαλανδρίου με αριθμό 1230397 (ver.1).


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 97,30 KB13/10/22 09:08:44