Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα
 με την επωνυμία: "ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ"  επί της οδού Δωδεκανήσου 71 στο Δήμο Νέας Ιωνίας με αριθμό 1233715 (ver.2).ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 87,23 KB13/10/22 09:12:54