Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα 
με την επωνυμία: "ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΟΝΤΑΝΟΓΛΟΥ"  επί της οδού Χρυσουπόλεως 7 στο Δήμο Νέας Ιωνίας με αριθμό 1264151 (Ver.1).ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 84,71 KB13/10/22 10:37:52