Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ” επί της οδού Θεοτοκοπούλου 49 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1211608 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 87,49 KB18/10/22 10:28:50