Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗΣ” επί της Λεωφ. Ηρακλείου 363 στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής με αριθμό 1230545 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 91,62 KB18/10/22 10:32:50