Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Βιλτανιώτη 34 στο Δήμο Κηφισιάς με αριθμό 1155450 (ver.1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 97,58 KB27/10/22 10:44:38