Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΣΙΔΗΡΟΣΤΑΛ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΟΥΡΔΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ” επί της οδού Ερμού 60 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1189731 (ver. 2).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,55 KB18/01/23 08:10:02