Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της ανώνυμης δημοτικής οδού που συμβάλει στην παράπλευρη οδό της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 17,5 χλμ. (12 παλαιά χιλ/ση) θέση “ΣΩΡΟΣ” Ο.Τ. Β16 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1268516 (ver. 4).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 82,46 KB18/01/23 08:21:28