Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Χατζηαντωνίου 9-11 & Δ. Ράλλη στο Δήμο Αμαρουσίου με αριθμό 1203924 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,46 KB13/02/23 01:00:23