Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΑΛΤΑΝΗ ΟΕ” επί της οδού Αρτέμιδος 11 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1214931 (ver. 2).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 97,20 KB28/02/23 10:35:59