Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “SAPORE EE” επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β’ 32 στο Δήμο Χαλανδρίου με αριθμό 1267458 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,36 KB15/03/23 09:59:13