Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Σενέκα 16 στο Δήμο Κηφισιάς με αριθμό 1237466 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,61 KB30/03/23 10:16:21