Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “ΠΑΓΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΕ” επί της οδού Αμαρουσίου 34 στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής με αριθμό 1152893 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 84,23 KB08/06/23 08:16:44