Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 1251833 γνωστοποίησης εγκατάστασης επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας και τυποποίησης ξηρών καρπών με κέλυφος, με την επωνυμία “ΚΑΡΠΟΙ ΓΗΣ Ε.Ε” που βρίσκεται στην οδό Γερμανικός Δρόμος, στη Δημοτική Ενότητα Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων.