ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ), ΑΡΙΘΜΟΣ 38, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1290801.