ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΑΡΤΙΟΝ Ι ΚΕ- Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ 7, ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1295509.