ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ- ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 63, ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1315013.