ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΟ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ARISTIRI JORGJI, ΣΠΕΤΣΩΝ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΙΔΙ, 63, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1322618.