ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ, ΧΕΛΜΟΥ/ΛΑΘΕΑ Α, 7Α ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ,  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1323332.