ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΚΑ ΟΕ, ΒΕΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΟΤ1054-06Ν, ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1324707.