ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΄Η ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΞΗΣ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ , ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ, ΣΤΗ Λ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ – ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΡ. – ,ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ.