ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΜΙΞΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ), ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΥΡΑΣ 15, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1336150.