ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑΣ, ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΠΑΚ ΑΘ ΚΟΥΣΙΑΔΗΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 6, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1276459.