ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, TEAM ROLL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΑΤΟΪΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 45 (ΠΡΩΗΝ 307), ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1278565.