ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΠΑΓΩΤΟΥ & CATERING ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΕ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 15, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1282087.