ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΛΑΧΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 61, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1270210.