ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, GEA SOLUTIONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ε, ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ ΒΙΠΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1284905.