ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΦ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ν Μ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ FABRICS O E, ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 72, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1287538.