ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΡΑΥΣΗΣ – ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΑΤΟΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ, ΘΕΣΗ ΤΟΧΙ, Β’ ΠΑΡΟΔΟΣ, ΚΟΡΩΠΙ, ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1292283.