ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, LA MEAT MAISON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΗΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 54, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ , ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1270297.