ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ & ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-MODERN GLASS CONSTRUCTION Ε Ε- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, 56, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1302580.

ΓΝΩΣΤ.ΛΕΙΤ. MODERN GLASS 1302580. PDF 89,54 KB23/06/23 01:00:32