ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ι ΛΙΟΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1304919.

ΓΝΩΣΤ.ΛΕΙΤ.-Ι.ΛΙΟΛΗ-1304919. PDF 89,13 KB07/07/23 01:16:44