ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΩΝ, ΣΥΡΜΑΤΟΣΠΟΓΓΩΝ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΤΑΚΑ ΤΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 37, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1268502.